szte logo
szte-biologia-intezet-logo
szte logo
szte-biologia-intezet-logo

Köszöntjük a Genetika Tanszék honlapján!

A genetika az öröklődés tudománya, művelői az élőlények közötti hasonlóságok és különbségek okait és következményeit vizsgálják. Mivel az élőlények legfőbb morfológiai és élettani jellemzői öröklődnek, ezért működésük titkainak megismerése nem lehetséges származásuk molekuláris, sejt, organizmus és populációs szintű feltárása nélkül.

Tanszékünkön végzett kutatások kiterjednek a sejtciklus, az egyedfejlődés, az ivarsejtképződés és membrántranszport folyamatok genetikai analízisére, valamint a cirkadián ritmus és a génexpresszió kapcsolatának, továbbá régészeti genetikai vizsgálatokra is. Vizsgálataink kísérleti alanyai között szerepel a genetika „szent állataként” emlegetett ecetmuslica (Drosophila melanogaster) és a lúdfű (Arabidopsis thaliana), amelyek páratlan módszertani gazdagságot tesznek lehetővé az életfolyamatok genetikai alapjainak vizsgálatában.

gelkep
drosophila-testis-sejtosztodas

A genetika eredményei kihatottak olyan élettudományi területek fejlődésére, mint a mezőgazdaság, biotechnológia, orvostudomány, vagy evolúció. Ez, valamint a genetika lenyűgöző fejlődése folytatódni fog a jövőben is, és busás jutalmat kínál azoknak a fiatal szakembereknek, akik elsajátítják a genetika tudásanyagát, módszereit és gondolkodásmódját. Ennek érdekében Tanszékünk oktatási tevékenysége kiterjed a klasszikus és molekuláris genetikai ismeretanyag alap és mesterfokú, valamint PhD doktori iskolai szintű ismertetésére. Különös figyelmet fordítunk szakdolgozó, mester és PhD hallgatóink emberi és szakmai fejlődésére.

Remélem, hogy internetes oldalunkon hasznos tájékoztatást talál oktató- és kutatómunkánkról.

Dr. habil. Sinka Rita
tanszékvezető egyetemi docens

Hírek

Médiamegjelenések

Kutatócsoportok

archeogenetika

Archeogenetikai kutatócsoport

ivarsejt genetika

Fejlődésbiológiai kutatócsoport

kronogenetika

Kronogenetikai csoport