Oktatás a Genetika Tanszéken

A Genetikai Tanszék oktatási tevékenysége a Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Intézetének BSc, MSc és doktori képzéseihez kötődik. A magyarul és angolul oktatott kötelező és szabadon választható tantárgyaink a klasszikus és a modern molekuláris genetika, fejlődésgenetika témaköreit egyaránt érintik. A szemináriumokon és gyakorlatokon a genetikai példamegoldásokon túl a modern genetika, sejtbiológia módszereibe is betekintést nyernek a hallgatók.

genetika tanszék labor oktatás
szte genetika tanszék gyakorlati oktatás

A tanszéken négy kutatócsoport működik, melyek a növények cirkadián ritmusának genetikai szabályozására, archeogenetikai kutatásokra, a sejtvázat alkotó fehérjék működésére és az ivarsejtek diferenciációjának megértésére fókuszálnak. A tanszéken magyar és külföldi hallgatók szakdolgozati munkájuk és PhD képzésük során betekintést nyernek a legmodernebb genetikai és molekuláris biológiai és mikroszkópi technikák alkalmazásába. A kutatócsoportok kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápolnak. A tanszéken a laborbeszámolók, valamint az oktatás nyelve is sok esetben angol, így a hallgatók lehetőséget kapnak a szaknyelv elsajátítására és használatára, amely elősegíti, hogy nemzetközi környezetben is bekapcsolódhassanak a kutatásba. A kutatások finanszírozását a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Magyar Tudományos Akadémia és Magyarság Kutató Intézet támogatja.

Dr. habil. Sinka Rita
tanszékvezető egyetemi docens